Edukacja dla Pokoju w Południku Zero

Na spotkanie z ludźmi ze Stowarzyszenia "Edukacja dla Pokoju" zapraszamy 7 września o godz. 19 do Południka Zero, ul. Wilcza 25.

Czy wiecie, że wciąż na Ziemi są państwa, w których ponad połowa społeczeństwa to analfabeci? Podróżując po wielu krajach słyszymy dziecięce wołanie: „one pen, one pen!”. Warto zdawać sobie sprawę, że to nie jest tylko wyciąganie od turystów jakiegoś drobiazgu.

Dla wielu dzieci pójście do szkoły to tylko marzenie, a część z nich nie ma nawet podstawowych artykułów potrzebnych do nauki – zeszytów, książek czy nawet długopisów.

Według statystyk UNESCO największy odsetek analfabetów mieszka w Afryce Subsaharyjskiej. Szacuje się, że w Nigerze: jedynie 5,1% społeczeństwa czyta i pisze, a w Burkina Faso – 8% (dane UNESCO za 2000 rok).

Dramatyczna jest też sytuacja w Afganistanie, dla którego nie ma szczegółowych statystyk. Występujące przez wiele lat problemy ekonomiczne, konflikty czy wojny generują błędne koło: brak odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej i wykwalifikowanych nauczycieli powodują słaby poziom nauczania, co z kolei wpływa na niski odsetek wykształconych osób, które mogłyby podnieść poziom oświaty.

Wiele państw nie jest w stanie samodzielnie wyrwać się z tego zamkniętego kręgu. Istnieje wiele organizacji, które starają się przeciwdziałać analfabetyzmowi. Jedną z czołowych, międzynarodowych organizacji jest UNESCO. Są także mniejsze organizacje, które realizują projekty na niewielką skalę, ale za to z wielkimi sukcesami.

Jedną z takich organizacji jest Stowarzyszenie „Edukacja dla Pokoju”, które realizuje projekty edukacyjne w kilku krajach, głównie tych najbiedniejszych i dotkniętych wojną.

„Skupiamy się głównie na działaniach edukacyjnych, ponieważ wierzymy, że bez zapewnienia wykształcenia, przynajmniej tego na podstawowym poziomie, nie jest możliwy jakikolwiek samodzielny rozwój takich krajów, jak Afganistan, Indie, Pakistan czy Kirgistan” – czytamy na stronie Stowarzyszenia.

Realizując swoje projekty, członkowie Stowarzyszenia „Edukacja dla Pokoju” przełamują stereotypowe myślenie mieszkańców tych krajów na temat zachodniego świata. Dzięki nawiązywaniu bezpośrednich, osobistych relacji świat zachodni staje się dużo bliższy, bardziej przyjazny oraz zrozumiały.

„Wierzymy, że edukacja zmienia świadomość i świat” – to motto Stowarzyszenia „Edukacja dla Pokoju”.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia „Edukacja dla Pokoju” m.in. w Afganistanie zbudowano trzy nowe szkoły z terenami rekreacyjno-sportowymi, dla około 2500 uczniów. Przy okazji prowadzono także kursy i szkolenia dla nauczycieli, wysyłano pomoce naukowe: podręczniki, komputery, drukarki. Obecnie kontynuowane są projekty w Afganistanie, a także w Burkina Faso.

Przy okazji zbliżającego się Dnia Analfabetyzmu (8 września) członkowie Stowarzyszenia „Edukacja dla Pokoju” zaprezentują swoje działania w dziedzinie edukacji w Afganistanie i Burkina Faso, a także opiszą trudności, które, ze względu na różnice kulturowe, są nieodłącznym elementem koordynacji tego typu projektów.

Joanna Mostowska, materiały Stowarzyszenia „Edukacja dla Pokoju”

Komentarze: Bądź pierwsza/y