Zdjęcie z Kaukazu

Weronika opowie o Gruzji i Armenii. (Fot. Weronika Kopka)

Gruzji i Armenii nigdy za wiele.  Kontynenty Cafe zapraszają na spotkanie z Weroniką Kopką, która opowie o swojej podróży na Zakaukazie.

Oto kilka nurtujących podróżników pytań, na które odpowie Weronika:

  • jak się doga­dać nie zna­jąc języka?
  • jak jeść chin­kali?
  • jak długo w Gruzji czeka się na stopa?
  • czy tak­sówka odje­dzie, jeśli jest w niej jedno wolne miej­sce?
  • czy nad jezio­rem Sevan można roz­ko­szo­wać się ciszą i spo­ko­jem?
  • jak bar­dzo psy paster­skie są przy­ja­zne?

I jeszcze kilka słów od Weroniki o krajach, o których Wam opowie:

Arme­nia. Piękna i urze­ka­jąca. Swoim pięk­nem i swoją nie­win­no­ścią. Miej­sce, gdzie ludzie nie potrze­bują zegar­ków, bo nigdzie się nie spie­szą. Ludzie pełni sym­pa­tii i dumy naro­do­wej, z któ­rymi nie mówi, lecz śpiewa się o życiu.

Tuż obok Gru­zja. Pełna kon­tra­stów i nie­spo­dzia­nek. Znana ze swo­jej gościn­no­ści i zapie­ra­ją­cych dech w pier­siach wido­ków. Nie­duży kraj, gdzie z dwóch stron są góry, a pośrodku droga z głów­nymi mia­stami, a każde z nich jest inne…

Zapraszamy w czwartek, 9 stycznia 2014, o godz. 19

Kon­ty­nenty Cafe
ul. Bochenka 16a
30 – 693 Kra­ków

Wstęp wolny

Redakcja

Redakcja

O załodze peronu czwartego przeczytacie tutaj. Zapraszamy do współpracy.

Komentarze: Bądź pierwsza/y