sahara zachodnia

Zagarnięte i okupowane przez Maroko, nieuznawane państwo, którego mieszkańcy od przeszło czterdziestu lat walczą o niepodległość.