Kair nie bez powodu nazywany jest miastem tysiąca minaretów. Strzeliste minarety górują nad całym miastem, a najstarsze i najpiękniejsze znajdują się w samym sercu islamskiego Kairu. Meczety budowane są blisko siebie, aby każdy muzułmanin zawsze był w zasięgu dochodzącego z minaretów nawoływania na modlitwę.

1. Kair, Egipt. Egipt został zajęty przez Arabów w 640 roku. Wielu mieszkańców tego kraju szybko stało się gorliwymi wyznawcami nowej wiary, a Kair zyskał przydomek miasta tysiąca minaretów. (Fot. Anna Krukowska)

1. Kair, Egipt. Egipt został zajęty przez Arabów w 640 roku. Wielu mieszkańców tego kraju szybko stało się gorliwymi wyznawcami nowej wiary, a Kair zyskał przydomek miasta tysiąca minaretów. (Fot. Anna Krukowska)

2. Kair, Egipt. Minarety, z których większość stanowią zgrabne i smukłe iglice dekorowane gzymsami i balustradami, górują nad całym Kairem. (Fot. Anna Krukowska)

2. Kair, Egipt. Minarety, z których większość stanowią zgrabne i smukłe iglice dekorowane gzymsami i balustradami, górują nad całym Kairem. (Fot. Anna Krukowska)

3. Kair, Egipt. Słowo meczet oznacza dowolny budynek, w którym oddaje się cześć Allahowi, niezależnie od jego architektury. Z czasem jednak minarety stały się podstawową częścią meczetów, z których muezini pięć razy dziennie nawołują do modlitwy. Dawniej muezini za każdym razem wspinali się na minarety. Obecnie na minaretach umieszczone są głośniki, a wezwanie do modlitwy najczęściej odtwarzane jest „z taśmy”. (Fot. Anna Krukowska)

3. Kair, Egipt. Słowo meczet oznacza dowolny budynek, w którym oddaje się cześć Allahowi, niezależnie od jego architektury. Z czasem jednak minarety stały się podstawową częścią meczetów, z których muezini pięć razy dziennie nawołują do modlitwy. Dawniej muezini za każdym razem wspinali się na minarety. Obecnie na minaretach umieszczone są głośniki, a wezwanie do modlitwy najczęściej odtwarzane jest „z taśmy”. (Fot. Anna Krukowska)

4. Kair, Egipt. Muzułmanie stanowią blisko 90 proc. mieszkańców Egiptu. Widok modlących się lub czytających Koran przed sklepami, na ulicach, czy nawet w budkach strażniczych jest w Kairze rzeczą najzupełniej naturalną. (Fot. Anna Krukowska)

4. Kair, Egipt. Muzułmanie stanowią blisko 90 proc. mieszkańców Egiptu. Widok modlących się lub czytających Koran przed sklepami, na ulicach, czy nawet w budkach strażniczych jest w Kairze rzeczą najzupełniej naturalną. (Fot. Anna Krukowska)

5. Kair, Egipt. W upalne dni grube mury meczetów przynoszą ukojenie i pozwalają na kontemplację lub odpoczynek. (Fot. Anna Krukowska)

5. Kair, Egipt. W upalne dni grube mury meczetów przynoszą ukojenie i pozwalają na kontemplację lub odpoczynek. (Fot. Anna Krukowska)

6. Kair, Egipt. Stare meczety kryją też swoje tajemnice. (Fot. Anna Krukowska)

6. Kair, Egipt. Stare meczety kryją też swoje tajemnice. (Fot. Anna Krukowska)

7. Kair, Egipt. Kairskie meczety, często noszą imię sułtana dla którego zostały wybudowane. Tak jak faraonowie, którzy wznosili piramidy dla zapewnienia sobie życia wiecznego, tak średniowieczni sułtanowie budowali ogromne i kosztowne zespoły grobowe, które oprócz nakrytego kopułą mauzoleum obejmowały właśnie meczet i medresę (szkołę koraniczną). (Fot. Anna Krukowska)

7. Kair, Egipt. Kairskie meczety, często noszą imię sułtana dla którego zostały wybudowane. Tak jak faraonowie, którzy wznosili piramidy dla zapewnienia sobie życia wiecznego, tak średniowieczni sułtanowie budowali ogromne i kosztowne zespoły grobowe, które oprócz nakrytego kopułą mauzoleum obejmowały właśnie meczet i medresę (szkołę koraniczną). (Fot. Anna Krukowska)

8. Kair, Egipt. Najważniejszą częścią każdego meczetu jest mihrab – wnęka wskazująca kierunek Mekki – najświętszego miejsca islamu. Każdy muzułmanin w czasie modlitwy musi być skierowany twarzą w tym kierunku. Wzór na dywanie dodatkowo podkreśla kierunek modlitwy oraz wyznacza przestrzeń dla każdego z modlących się. (Fot. Anna Krukowska)

8. Kair, Egipt. Najważniejszą częścią każdego meczetu jest mihrab – wnęka wskazująca kierunek Mekki – najświętszego miejsca islamu. Każdy muzułmanin w czasie modlitwy musi być skierowany twarzą w tym kierunku. Wzór na dywanie dodatkowo podkreśla kierunek modlitwy oraz wyznacza przestrzeń dla każdego z modlących się. (Fot. Anna Krukowska)

9. Kair, Egipt. Integralną częścią wielu meczetów jest fontanna, w której wierni dokonują obowiązkowego obmycia się (ablucji) przed każdą modlitwą. (Fot. Anna Krukowska)

9. Kair, Egipt. Integralną częścią wielu meczetów jest fontanna, w której wierni dokonują obowiązkowego obmycia się (ablucji) przed każdą modlitwą. (Fot. Anna Krukowska)

10. Kair, Egipt. Meczety zdobione są motywami roślinnymi, geometrycznymi lub kaligrafowanymi inskrypcjami z Koranu. Wykorzystywanie wizerunków ludzkich lub zwierzęcych jest zabronione, aby nie prowadziło do bałwochwalstwa. (Fot. Anna Krukowska)

10. Kair, Egipt. Meczety zdobione są motywami roślinnymi, geometrycznymi lub kaligrafowanymi inskrypcjami z Koranu. Wykorzystywanie wizerunków ludzkich lub zwierzęcych jest zabronione, aby nie prowadziło do bałwochwalstwa. (Fot. Anna Krukowska)

11. Kair, Egipt. Meczet sułtana Ibn Toulouna, zbudowany w 879 roku, jest najstarszym zachowanym meczetem w Kairze. W czasach, kiedy w Polsce nikt nie marzył nawet o budowaniu z kamienia, Ibn Toloun wybudował z cegły mułowej meczet o powierzchni 3 hektarów, aby pomieścić całą męską część populacji dzielnicy na piątkową modlitwę. Charakterystyczny minaret z biegnącymi spiralnie zewnętrznymi schodami jest znakiem rozpoznawczym tego meczetu. (Fot. Anna Krukowska)

11. Kair, Egipt. Meczet sułtana Ibn Toulouna, zbudowany w 879 roku, jest najstarszym zachowanym meczetem w Kairze. W czasach, kiedy w Polsce nikt nie marzył nawet o budowaniu z kamienia, Ibn Toloun wybudował z cegły mułowej meczet o powierzchni 3 hektarów, aby pomieścić całą męską część populacji dzielnicy na piątkową modlitwę. Charakterystyczny minaret z biegnącymi spiralnie zewnętrznymi schodami jest znakiem rozpoznawczym tego meczetu. (Fot. Anna Krukowska)

12. Kair, Egipt. Wnętrze meczetu Al Ghouriego. Budynki wznoszone w latach 1250-1517, za panowania sułtanów mameluckich, reprezentują szczytowy okres sztuki islamu w Egipcie. Powtarzające się elementy i pasy ułożone na przemian czarnego (lub czasami czerwonego) i białego marmuru, oprócz funkcji dekoracyjnych, miały pomóc w skupieniu się na modlitwie. (Fot. Anna Krukowska)

12. Kair, Egipt. Wnętrze meczetu Al Ghouriego. Budynki wznoszone w latach 1250-1517, za panowania sułtanów mameluckich, reprezentują szczytowy okres sztuki islamu w Egipcie. Powtarzające się elementy i pasy ułożone na przemian czarnego (lub czasami czerwonego) i białego marmuru, oprócz funkcji dekoracyjnych, miały pomóc w skupieniu się na modlitwie. (Fot. Anna Krukowska)

13. Kair, Egipt. Serce islamskiego Kairu. Po prawej stronie znajduje się strzelisty minaret meczetu Husajna – najświętszego miejsca w Kairze, w którym zgodnie z powszechnym przekonaniem spoczywa głowa al Husajna – wnuka proroka Mahometa. Po lewej stronie widoczne są minarety meczetu Al Azhar (w tym charakterystyczny podwójny minaret) – założonej w 970 roku najważniejszej koranicznej sunnickiej szkoły na Bliskim Wschodzie, do której na nauki przyjeżdżają muzułmanie z całego świata. (Fot. Anna Krukowska)

13. Kair, Egipt. Serce islamskiego Kairu. Po prawej stronie znajduje się strzelisty minaret meczetu Husajna – najświętszego miejsca w Kairze, w którym zgodnie z powszechnym przekonaniem spoczywa głowa al Husajna – wnuka proroka Mahometa. Po lewej stronie widoczne są minarety meczetu Al Azhar (w tym charakterystyczny podwójny minaret) – założonej w 970 roku najważniejszej koranicznej sunnickiej szkoły na Bliskim Wschodzie, do której na nauki przyjeżdżają muzułmanie z całego świata. (Fot. Anna Krukowska)

14. Kair, Egipt. Wąskie uliczki starego Kariu, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, tętnią życiem, a turyści mieszają się z tradycyjnie ubranymi mieszkańcami. (Fot. Anna Krukowska)

14. Kair, Egipt. Wąskie uliczki starego Kariu, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO, tętnią życiem, a turyści mieszają się z tradycyjnie ubranymi mieszkańcami. (Fot. Anna Krukowska)

15. Kair, Egipt. Nad miastem góruje Cytadela z wybudowanym w stylu tureckim meczetem Muhammada Alego . W cieniu meczetów toczy się normalne życie – letnie wieczory i noce Kairczycy spędzają w parkach lub nad Nilem. (Fot. Anna Krukowska)

15. Kair, Egipt. Nad miastem góruje Cytadela z wybudowanym w stylu tureckim meczetem Muhammada Alego . W cieniu meczetów toczy się normalne życie – letnie wieczory i noce Kairczycy spędzają w parkach lub nad Nilem. (Fot. Anna Krukowska)

16. Kair, Egipt. W samym centrum islamskiego Kairu mieszkańcy hodują na dachach owce, kozy i ptaki. (Fot. Anna Krukowska)

16. Kair, Egipt. W samym centrum islamskiego Kairu mieszkańcy hodują na dachach owce, kozy i ptaki. (Fot. Anna Krukowska)

17. Kair, Egipt. W czasie Ramadanu – świętego miesiąca islamu – wybrane meczety dekorowane są migającymi sznurami świetlnymi. Tuż po zmierzchu można zasiąść do iftaru: posiłku przełamującego całodzienny post. (Fot. Anna Krukowska)

17. Kair, Egipt. W czasie Ramadanu – świętego miesiąca islamu – wybrane meczety dekorowane są migającymi sznurami świetlnymi. Tuż po zmierzchu można zasiąść do iftaru: posiłku przełamującego całodzienny post. (Fot. Anna Krukowska)

18. Kair, Egipt. Każdy dorosły muzułmanin powinien pięć razy codziennie odbyć rytualną modlitwę. Pierwszą przed wschodem słońca (fadżr), w południe (zuhr), po południu (asr), po zachodzie Słońca (maghrib) i wieczorem (isza'a). (Fot. Anna Krukowska)

18. Kair, Egipt. Każdy dorosły muzułmanin powinien pięć razy codziennie odbyć rytualną modlitwę. Pierwszą przed wschodem słońca (fadżr), w południe (zuhr), po południu (asr), po zachodzie Słońca (maghrib) i wieczorem (isza’a). (Fot. Anna Krukowska)

19. Kair, Egipt. Kiedy tylko słońce zniknie za horyzontem odzywają się nawoływania muezinów do czwartej modlitwy. „Allahu akbar” – jak potężna pieśń płynie z tysiąca minaretów przez cały Kair. (Fot. Anna Krukowska)

19. Kair, Egipt. Kiedy tylko słońce zniknie za horyzontem odzywają się nawoływania muezinów do czwartej modlitwy. „Allahu akbar” – jak potężna pieśń płynie z tysiąca minaretów przez cały Kair. (Fot. Anna Krukowska)

Anna Krukowska

Podróżuje od dziecka i tak jej zostało. Obecnie mieszka w Krainie Faraonów, gdzie przeżyła Egipską Rewolucję. Wciąż nie może nacieszyć się egzotyką Egiptu. Prowadzi bloga Kroniki egipskie.

Komentarze: 15

nosferatu 16 lutego 2010 o 15:42

Świetne zdjęcia. 13 i 15 wyglądają jak HDR – tak były robione?

Piszesz, że każdy dorosły muzułmanin powinien pięć razy codziennie odbyć modlitwę. Faktycznie się tego trzymają, czy raczej tak jak katolicy swoich obrządków – czyli wtedy gdy nie wymagają od nich za wiele? Ciężko mi sobie wyobrazić, by 90% dorosłych mieszkańców Kairu wstawało przed świtem się pomodlić. Ale kto wie :)

Odpowiedz

Lukasz 16 lutego 2010 o 16:50

Świetny wpis, piękne zdjęcia, patrząc z perspektywy zasypanej śniegiem Polski tęskno mi za Egiptem i nawoływaniami muezinów.

pozdrawiam

Odpowiedz

Andrzej 16 lutego 2010 o 18:26

Super. Jestem pod wrażeniem. (aż nie mogę uwierzyć, że to moja krew). Kombinuję jak to pokazać Babci

Odpowiedz

Ania 17 lutego 2010 o 10:14

Nosferatu,

HDR-y to: zdjęcie 3 (HDR z jednego zdjęcia, aby zmniejszyć kontrast i nieco wygładzić kolory) i 13 (z 5 zdjęć). Nie do końca lubię efekt ze zdjęcia 13 i na pewno coś jeszcze z niego zrobię ;)
Zdjęcie 15 jest normalnym zdjęciem.

Co do porannej modlitwy, to śpię o tej porze więc nie wiem, co dzieje się na ulicach ;) Jest jednak dozwolone (jeżeli przeoczysz poranną modlitwę), aby dokonać jej zaraz po obudzeniu. Przypuszczam, że jest spora grupa Egipcjan, którzy korzystają z tego rozwiązania.

Pozdrawiam wszystkich gorąco z naprawdę upalnego Kairu
(w tym roku zima jest wyjątkowo ciepła i słoneczna)
Ania

Odpowiedz

Beata 17 lutego 2010 o 14:49

Cudne

Odpowiedz

Teresa 18 lutego 2010 o 9:05

Aniu !
Cudowne zdjęcia ,naprawdę przepiękne i bardzo trafione teksty.
Zawsze z wielką przyjemnością oglądam Twoje dzieła i czytam teksty na blogu,
podziwiam Twój zapał ,oraz to jak z szarej rzeczywistości tworzysz wręcz dzieła sztuki.
Na przykład zdjęcie nr.13.Skupiasz uwagę widza na minaretach ,a nie na stertach śmieci ,które widnieją na dachach domów ,jestem pełna podziwu.Wielkie uznanie.

Pozdrawiam ciepło Teresa.

Odpowiedz

Ania 18 lutego 2010 o 10:22

Teresa,
szara rzeczywistość w Kairze?
Tutejsza rzeczywistość jest bardzo bogata i zawsze zaskakująca ;)))
Dziękuję za miłe słowa.
Ania

Odpowiedz

Alek 14 listopada 2010 o 18:55

Byłem już w Egipcie, ale nie zdecydowałem się na wycieczkę do Kairu. Myślę jednak że twój arykuł, a tym bardziej te niesamowite zdjęcia oddają prawdziwy charakter tej stolicy i zachęcają by obejrzeć ją na żywo…
Pozdrawiam ;)

Odpowiedz

Dariuszjach 9 lipca 2011 o 12:54

Modla się rzeczywiście i z przekonaniem.Byłem w Egipcie i Kairze niecały rok.Stoja obok siebie profesor i robotnik modląc się zapamiętale.Ja osobiście zakochałem sie w Kairze.Pracowałem tam jako konserwator dzieł sztuki i do dzisiaj mam przyjaciół z którymi się kontaktuje na bieżąco.PIEKNE ZDJECIA.PODZIWIAM.:)Dariusz

Odpowiedz

Dariusz 11 lipca 2011 o 10:55

Cieszę się Aniu,bo zobaczyłem mój Kair w pięknych fotografiach.Znane mi uliczki ,którymi codziennie przez rok chodziłem do pracy:)/Barquq;Al Ashraf itd./konserwacje sufitu i drzwi.

Odpowiedz

    Ania 21 lipca 2011 o 22:29

    Darku, absolutnie zgadzam się z Tobą, że Kair potrafi zachwycić. Podziwiam pracę takich osób jak ty, szczególnie widząc odnowione meczety Barquqa, czy Qualauna! Pozdrawiam, tym razem z deszczowej Polski.

    Odpowiedz

Sylwia 16 listopada 2012 o 0:40

przepiekne zdjecia:)
mam ochote, wielka ochote sie tam wybrac:)

pozdrawiam :)

Odpowiedz

megy 28 września 2013 o 21:01

Arabowie nie zajęli Kairu , albowiem to oni go stworzyli. Zajęli Babilon istniejący tam od czasów rzymskich i na jego bazie stworzyli Al Fustat a następnie Kair – tak w skrócie. Najstarszym meczetem w Kairze ( a i w ogólena kontynencie afrykańskim) jest meczet Amra , nie Ibn Tuluna. Ale zdjęcia piękne

Odpowiedz

Elzbieta 1 listopada 2013 o 19:40

Witaj Aniu
Jestem pod wrażeniem Twoich wspaniałych zdjęć i pasji z jaką je robisz ! jestem Twoją ciocią nie wiem czy mnie pamietasz? mieszkałam w Jasle gdzie gościłas w przerwach sanatoryjnych jako mała dziewczynka… serdecznie Pozdrawiam Ciebie i Twoją Rodzinę ciocia Elzbieta ( obecnie koszalinianka )

Odpowiedz

Marcin S. Sadurski 2 listopada 2013 o 5:40

Istotnie, ladne zdjecia. Lubie tu wracac.

Odpowiedz