Rowerowy wyścik przez Himalaje

Zby­szek Mos­so­czy w Himalajach. (Fot. Archiwum)

Gościem najbliższego slajdowiska organizowanego przez Cafe Kontynenty będzie Zby­szek Mos­so­czy.

W tym roku Zby­szek, star­tu­jący w bar­wach Wer­ty­kal bike­Bo­ard Team, jako pierw­szy Polak, wziął udział w rozgrywanym w Nepalu wyścigu Yak Attack. Trasa popro­wa­dzona była po wyma­ga­ją­cych gór­skich tere­nach Hima­la­jów. Zawodnicy w ciągu dziesięciu dni mieli do przejechania 400 kilometrów. Suma przewyższeń na trasie wynosiła 12 000 metrów.

To był eks­cy­tu­jący wyścig. Ściga­nie się na rowe­rze na wyso­ko­ści ponad 5000 metrów nad pozio­mem morza to nie­zwy­kła przy­goda – pod­su­mo­wał swój udział w impre­zie Zby­szek.

Zapraszamy w środę, 22 maja 2013, o godz. 19

Cafe Kontynenty
ul. Bochenka 16 a
Kraków

Wstęp wolny

Redakcja

Redakcja

O załodze peronu czwartego przeczytacie tutaj. Zapraszamy do współpracy.

Komentarze: Bądź pierwsza/y