Góry

Pomiędzy wierzchołkami, w drodze na szczyt, szusując w dół…
Tym, którzy kochają góry, nie trzeba tłumaczyć.