tadżykistan

Pośród pięknych gór mieszkają Pamirczycy, Kirgizi i Wachowie. Nie mają łatwego życia, ale są bardzo gościnni. Można też stąd skoczyć w odwiedziny do afgańskiej części korytarza wachańskiego.