tajwan

Tajwan, czyli Republika Chińska - jedno z państw nieuznawanych. I zupełnie odmienne niż Chiny Ludowe.