Agnieszka Szwajgier

Najchętniej angażowałaby się wszędzie i we wszystko. W dzień obserwuje i zapisuje, w nocy dręczy sąsiadów grą na skrzypcach. Marzy o kolejnej serii dr. House’a i pokoju na świecie.