Anna Grebieniow

Nie lubi presji i musu. W 2008 roku zorganizowała wyprawę Żaglowozem przez Pustynię Gobi. Na co dzień pracuje w organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną przyrody.