Aśka Sobkowska i Daniel Skibiński

Marzyciele - o dalekich podróżach, optymiści - że się uda dalej niż się marzy, jeżdżą na moto, chodzą po górach, wspinają się, właściwie prawie nic im do szczęścia nie brakuje.