Karol Fryta

Pasjonat przemieszczania się zainteresowany byłymi republikami ZSRR w szczególności tymi w Azji Środkowej.