Karolina Kałamajska

Paradoksalnie, najwięcej świata zwiedziła dzięki swojej mało lubianej pracy. Z przymusu naucza języka angielskiego, a z pasji poznaje obce kultury. Mieszkała w wielu krajach, między innymi w Nepalu, gdzie próbowała znaleźć wspólny język z jego mieszkańcami. Aktualnie naucza w kraju Mozarta i Kafki, ale już planuje kolejne podróże.