Kornel Kondzielnik

Przyszły bohemista. Czyta, podróżuje, a najchętniej czyta w podróży i o podróży.