Łukasz Tulej

Niespokojny duch, przyrodnik, instruktor surwiwalu, płetwonurek. Podróżuje, badając naszą strefę klimatyczną, w poszukiwaniu odpowiedzi na to, jak zaadaptować się do jej warunków, nie posiadając żadnego sprzętu i wyposażenia.