Multiversity Tour

Multiuniwersytecka Wyprawa do Republiki Południowej Afryki ośmiu studentek UAM w Poznaniu w styczniu i lutym 2011 roku będzie odkrywać ten wielokulturowy kraj.