Radek Grabowski

Specjalista w opanowywaniu powodzi, zaklinaniu węży i jednoczesnym czytaniu książek.