Umówmy się, praca w taj­skiej szkole to nie szczyt zawo­do­wych marzeń. Nie przy­nosi ona ani wiel­kiego pre­stiżu, ani for­tuny a i z satys­fak­cją bywa róż­nie. Ale na jedno narze­kać nie mogę – mam naprawdę dużo wolnego.

By się o tym prze­ko­nać wystar­czy zer­k­nąć w taj­ski kalen­darz. W 2012 roku nali­czy­łem około 18 ofi­cjal­nych świąt pań­stwo­wych i jakieś 8 dłu­gich week­en­dów. Jak doli­czyć do tego wszyst­kie soboty i nie­dziele, mie­siąc szkol­nych waka­cji w kwiet­niu oraz jakieś 20 dni w paź­dzier­niku oraz 10 dni płat­nego urlopu to okazuje się, że z 365 dni roku w pracy prze­sie­dzę zale­d­wie około 180.

A jeśli komuś wciąż mało wol­nego to tam gdzie bra­kuje świąt pań­stwo­wych Tajo­wie wymy­ślają święta szkolne. Wtedy w pracy zja­wić się trzeba, ale zamiast lek­cji odby­wają się festyny, jar­marki, uro­czy­sto­ści. Tak dzieje się w dzień dziecka, dzień nauczy­ciela (2 razy do roku) oraz wszyst­kie spe­cjalne dni typu dnia sportu, angiel­skiego itd.

Zdję­cia poniżej zro­bi­łem w cza­sie Dnia Sportu oraz w trakcie Dni Otwartych w mojej szkole w Bangkoku. Wierz­cie mi – przy­go­to­wa­nie tych wszyst­kich stro­jów, ukła­dów tanecz­nych, parady kosz­tuje moich uczniów kupę czasu. Skąd go biorą? Na przy­kład nie zja­wiają się na lek­cjach angiel­skiego. Nie, nie narze­kam. Mam dzięki temu wię­cej wolnego.

Dzień sportu w tajskiej szkole

1. TAJLANDIA, Bangkok. Żadna publiczna uroczystość w Tajlandii nie może obyć się bez wizerunku króla, również Dzień Sportu. (Fot. Maciej Klimowicz)

Tajlandia bywa deszczowa

2. TAJLANDIA, Bangkok. Pech chciał, że na dzień przed paradą z okazji dnia spadł rzęsisty deszcz. Impreza odbywała się w błocie. (Fot. Maciej Klimowicz)

Szakoła w Bangkoku. Dzień Sportu

3. TAJLANDIA, Bangkok. W czasie parady uczniowie prezentowali własnoręcznie przygotowane makiety... (Fot. Maciej Klimowicz)

Tajska młodzież w przebraniach

4. TAJLANDIA, Bangkok. ... oraz stroje. Nie zabrakło różnego rodzaju haseł – przeważnie proekologicznych... (Fot. Maciej Klimowicz)

Młoda dziewczyna z tajskimi ozdobami

5. TAJLANDIA, Bangkok. ... oraz licznych elementów tradycyjnego stroju tajskiego. (Fot. Maciej Klimowicz)

Młodzi chłopacy z Tajlandii w stylu punk rock

6. TAJLANDIA, Bangkok. Uczniowie, na co dzień ubrani w mundurki, tego dnia mogli dać upust swojej wyobraźni. (Fot. Maciej Klimowicz)

Młode tajskie dziewczyny

7. TAJLANDIA, Bangkok. Osobiście miałem problemy ze rozpoznaniem wielu ze swoich uczennic. (Fot. Maciej Klimowicz)

Tajska dziewczyna z polska flagą

8. TAJLANDIA, Bangkok. Skąd ten zagubiony wyraz twarzy? To jeszcze przed chwilą była flaga Indonezji. (Fot. Maciej Klimowicz)

Młodzi mieszkańcy Bangkoku uwielbiaja grać na instrumentach

9. TAJLANDIA, Bangkok. Jednym z ulubionych zajęć tajskich nastolatków jest muzykowanie. Królują gitary oraz bardzo tu popularne ukulele. (Fot. Maciej Klimowicz)

Uśmiechnięte tajskie dziewczyny. Szkoła w Bangkoku

10. TAJLANDIA, Bangkok. Automatyczną reakcją większości Tajów na obiektyw jest szeroki uśmiech… (Fot. Maciej Klimowicz)

Uczniowie szkoły w Bangkoku poprzebierani z okazji Dnia Sportu

11. TAJLANDIA, Bangkok. Chyba, że twarze mają schowane w pudłach – na zdjęciu człowiek-małpa i człowiek-panda. (Fot. Maciej Klimowicz)

Tajcy policjanci na ulicach Bangkoku

12. TAJLANDIA, Bangkok. W dni otwartym szkołę odwiedzają uczniowie z innych podstawówek. Ze wzmożonym tego dnia ruchem przed wjazdem do szkoły radzić musi sobie policja. (Fot. Maciej Klimowicz)

Młode Tajki uwielbiają się malować

13. TAJLANDIA, Bangkok. W „dni powszednie” uczennice nie mogą nosić makijażu. W dni świąteczne nie ma żadnych zakazów. (Fot. Maciej Klimowicz)

Muzułmańska dziewczyna w huście

14. TAJLANDIA, Bangkok. Uczennice w chustach to nie częsty widok w Bangkoku. Co innego w zamieszkałej przez mniejszość muzułmańską południowej Tajlandii. (Fot. Maciej Klimowicz)

Pełni optymizmu młodzi mieszkańcy Bangkoku

15. TAJLANDIA, Bangkok. Czasami wydaje się, ze Tajowie to wiecznie uśmiechnięty naród. (Fot. Maciej Klimowicz)

Flagi państw południowowschodniej Azji

16. TAJLANDIA, Bangkok. W czasie dni otwartych promowano też wiedzę na temat krajów ASEAN i dobrosąsiedzkie stosunki w Azji Południowo-Wschodniej. (Fot. Maciej Klimowicz)

Maciej Klimowicz

Blogger, dziennikarz, a od niedawna – nauczyciel angielskiego. Mieszka i pracuje w stolicy Tajlandii, Bangkoku. O życiu w Azji pisze na www.skokwbokblog.com.

Komentarze: (1)

Park 2 sierpnia 2016 o 19:39

Sympatyczni ludzie. Dzisiaj spacerowała pielgrzymka po rynku Wrocławskim z Tajlandii. Weseli i żywi, choć po światowych dniach młodzieży powinni być zmęczeni.

Odpowiedz